Pragonord-Praha
Vítejte na stránce společnosti PragonordPraha.cz, která si dala za cíl vám představit Norský životní styl, ke kterému patří systém elektrického vytápění a regulace NOBO doplněné litinovými krbovými vložkami a kamny JøTUL, nářadím pro úklid sněhu SONNECK. Drsný sever a život v těchto podmínkách dává záruku, že všechny naše výrobky prošly náročnými a těžkými testy. Pro ty z vás, kteří rádi cestujete jsme schopni v nádherné přírodě zajistit rybolov na moři i řece nebo poznávací pobyt v kterékoliv části Norska.
NOBO OSO nerezové boilery Jøtul SONNECK EUREXIM BEHA
Eurexim

Působení:

 • Čistící špalek hoři přibližně 90 minut. Roztopením krbových kamen se nahřeje dehet na stěně kouřovodu a komínu a současně se zvýší tah.
 • Kouř z čisticího špalku obsahuje přídavné ehcmické látky, které stoupají a usazují se na povlacích kreosotu a zároveň jej narušují.
 • Následkam této reakce se usazeniny uvolní a zredukují, sníží se pravděpodobnost požáru v komíně, takže vaše příští použití kamen nebo krbu bude bezpečnější.
 • I v následujících zatápění po dobu jednoho až dvou týdnů budou přídavné látky z čistícího špalku půnobit na váš kreosot a budou ho dále narušovat. Část kreosotu bude padat zpět do topeniště. kde se dopálí nebo jej vymetete do sběrného koše z vymetacího otvoru.


Návod pro použití:

Čistící špalek můžete používat zcela samostatně. Pro zajištění maximální účinnosti je nutné položit jeden špalek na žhavé uhlíky po předchozím ohni. U velkých ohnišť je nutné spalovat dva špalky najednou.

 • Před použitím čistícího špalku proveďte vizuální kontrolu (inspekci) komína a kouřovodu, zda v nich nejsou nečistoty typu: spadlé cihly, ptačí hnízda apod.
 • Pokud budete spalovat jeden špalek, vyjměte jej z obalu a položte na žhavé uhlíky. V případě, že se špalek nevznítí, zapalte jej z obalu, ze kterého ste jej vyndali.
 • Pokud budete spalovat dva čistící špalky, nepokládejte je na žhavé uhlíky, ale přímo je zapalte pomocí jejich obalů. U krbových kamen a krbových vložek doporučujeme mít dvířka kamen zavřená.
 • Čistící špalek hoří přibližně 90 minut a pak dalších několik minut doutná. Nechte jej úplně dohořet a zbytky špalku nechte v topeništi. Přídavné látky se budou dále uvolňovat ze zbytků a během příštího hoření se rozpadnou na popel.
 • Působení čistícího špalku potrvá 1 až 2 týdny. Uvolněný kreosot může padat do topeniště. Po této době proveďte opět kontrolu kouřovodů a uvolněné a narušené části kreosotu uvolněte mechanicky. nebo pomocí vysavače určenémho pro údržbu krbových kamen.
 • Typy čistících špalků:
  Eurexim Europa - na výkon cca 10kW

Doporučujeme i v dalších dnech používat pro hoření pouze dřevo, které i nadále bude zbytky kreosotu narušovat a likvidovat. Vaše zatápění bude bezpečnější. Čistící špalek doporučujeme používat před a v polovině topné sezony.

Čistící špalek neobsahuje žádné látky lidskému zdraví škodlivé ani ovzduší znečišťující.Eurexim Evropaváha 1,4 kgMO cena 399 Kč s DPH
[ Návod na čištění komínů (PDF 610kB) ]
[ Inzerát Eurexim 2010 (PDF 190kB) ]
[ Prodejci čistících špalků Eurexim ]

Pragonord Praha.cz s.r.o
Mánesova 53, Praha 2
Tel.: 222 250 131
E-mail: